DE PERSMAP DIE FIAT UITGAF BIJ DE INTRODUCTIE VAN DE FIAT 850

Uiteraard moest het verschijnen van de nieuwe 850 wereldkundig gemaakt worden. Fiat zond pers en dealers deze persmap met modelinformatie.

Zoals je ziet bevat de map een introductiedeel met brief van de importeur en foto's, het deel met de Press Release bevat een omschrijving, tekeningen en grafieken.
Klik en enjoy.

850 presskit kaft

850 presskit

Cookies?
Cookies?