In Rome werd in 1965 deze reclamefilm vol stereotypen gedraaid. Klikken op de foto is zien.

850 cinefiat roma

Cookies?
Cookies?