Deze restanten van een Fiat 850 liggen liefdeloos achtergelaten in het veld, ergens op de wereld. Iemand was er ooit trots op en blij mee.
De laatste eigenaar heeft nu alleen maar veel moeite gedaan om deze brokstukken te dumpen.
850 425 1

 

850 425

Cookies?
Cookies?