Raphael Drake fotografeert graag auto's. En hij houdt wel van verval. Dan kun je je indenken wat er nogal eens voor zijn lens terechtkomt. Maar bij een excursie in een steengroeve kwam hij deze restanten tegen. Al is er niet zoveel meer van over, de kenners herkennen er natuurlijk al snel een Fiat 850 in. Kijk maar naar het rechtervoorspatbord en de deur en aan de achterkant is het meteen duidelijk. Weer eentje weg.

De resten van een Fiat 850 in een steengroeve gefotografeerd door Raphael Drake

De resten van een Fiat 850 in een steengroeve gefotografeerd door Raphael Drake

Cookies?
Cookies?