In het Italiaans tijdschrift Epoca van maart 1969 stond een artikel over de studentenprotesten in Rome.
De veelzeggende titel was "Ordine del giorno: Spaccare tutto".
Voor de Nederlands lezers: "Agenda vandaag: alles moet kapot!"

De tekst begon zo:
Ancora una volta gli studenti castristi e filocinesi di roma sono stati protagonisti di gravi episodi di violenza.
Il clima di rivolta era andato a mano a mano arroventandosi dopo la decisione presa del rettore di chiudere l'universita occupata: metre la stragrande maggioranza degli studenti si astaneva di ogni dimonstratzione, gli estremisti insediati nelle aule proclamavano la lotta ad altranza.

Vertaald is dat:
Opnieuw waren de pro-Castro en pro-Chinese studenten van Rome de hoofdrolspelers van ernstige gewelddadige episodes. Het klimaat van opstand was langzamerhand heter geworden na het besluit van de rector om de bezette universiteit te sluiten: terwijl de overgrote meerderheid van de studenten zich van elke demonstratie onthield, riepen de extremisten die zich in de klaslokalen vestigden de strijd aan anderen uit.

En dat het er heet aan toe ging blijkt uit deze foto:

850 spaccare tutto

Je vroeg je natuurlijk al af waar de Fiat 850 bleef.....

Cookies?
Cookies?