Al een poosje geen voortgang meer laten zien van de 850. Oorzaak van de stilstand was veel werk en tegenslag met de motor. De cilinderkop is in een dermate slechte staat dat ik het niet meer verantwoord vind daar geld in te steken:

Cilinderkop

Morgen heb ik een plaatwerker geregeld om aan de carrosserie te beginnen dus vandaag heb ik een start gemaakt met de voorbereidingen: de eerste dorpel verwijderen, plaatwerk schoonmaken, rest van interieur strippen en ramen er uit halen. Het fotoalbum van de start staat hier

Cookies?
Cookies?