Op 1 Januari 1971 werd de BTW verhoogd van 12% naar 14%. Eén ding weet je dan zeker: je prijslijsten van 1970 kloppen niet meer. Leonard Lang, de Fiat-importeur gaf dus op die datum nieuwe prijslijsten uit. En daar stonden de Fiat 850's netjes op één pagina te pronken. Maar zelfs met die kleine prijsverhogeing bleven de Fiat rijders "Blijde Rijders".

850 bij elkaar  850 blijde rijders 71

In 1970 zag de folder er zo uit:

850 blije rijders
Blijkbaar was de tekstschrijver van dienst een andere dan in 1971.

Cookies?
Cookies?